Čeština

Horst Seehofer

Předmluva předsedy vlády Bavorska

Bavorsko je největší a nejstarší spolkovou zemí Spolkové republiky Německo. Bavorské národní povědomí a svébytnost jsou výsledkem více než tisícileté historie. Toto historické dědictví je i dnes stále živé. Bavorsko má nezaměnitelnou tvář, je však současně i nerozlučně spjato nejenom
s německou, nýbrž i s evropskou kulturou.

Státní znak, zástavy a hymna

„Bavorsko je Svobodný stát. Barvy naší země jsou bílá a modrá. Náš státní znak je kodifikován zákonem.“

Článek l Ústavy Svobodného státu Bavorsko

Übersetzung

Die tschechische Übersetzung erfolgte durch Jirina Koenig.