Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse- Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es hier.

Hinweis schliessen
 

Metanavigation - Service-Menue

Suche

A   A   A
Die Repräsentanz des Freistaats Bayern in der Tschechischen Republik.

Pódiová diskuze k Zelené dohodě pro Evropu v době pandemie COVID-19

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice a Czech-German Young Professionals Program Vás srdečně zvou na online pódiovou diskuzi:

THE EUROPEAN GREEN DEAL:
BAVARIAN AND CZECH PERSPECTIVES IN THE LIGHT OF CORONA

Datum: 24. září 2020
Čas: 17:00–18:30 SEČ (Praha, Mnichov)
Aktivní účast: via GoToMeeting, Meeting ID: 636-422-501: Připojit se můžete buď přes prohlížeč Google Chrome nebo stažením aplikace GoToMeeting.
Live-Stream: Pódiovou diskuzi můžete sledovat bez přihlášení přes live stream na YouTube, ovšem bez možnosti klást otázky.
Jazyk: Angličtina

Panel Disussion: The European Green Deal - Bavarian and Czech Perspectives in the Light of Coronavergrößern

Evropu ovládla v roce 2020 dvě klíčová témata, která bezprostředně a trvale ovlivnila naše společnosti a ekonomiky: nová klimatická agenda a pandemie COVID-19. Přední veřejní činitelé opakovaně upozornili, že řešení veřejné zdravotní krize se neobejde bez nalezení východiska z krize klimatické. Jak na tuto výzvu reagují Česká republika a Bavorsko? Jsou obě země připravené a ochotné naplnit Zelenou dohodu pro Evropu a udělat vše potřebné pro snížení emisí a dosažení klimatické neutrality do roku 2050? Jaké nové příležitosti pro spolupráci se tímto otevírají? A jakým způsobem mohou aktéři jako vlády, podniky, vědci a nevládní neziskové organizace efektivně přispět ke zvýšení odolnosti našich společností a institucí proti současným i budoucím krizím?

Zdravice:

Dr. Florian Herrmann,
vedoucí Bavorské státní kanceláře a ministr pro spolkové a evropské záležitosti a média

Tomáš Petříček,
ministr zahraničních věcí ČR

Panelisté:

Anna Kárníková
ředitelka Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

Anna Kárníková, Leiterin der Umweltbewegung Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republicvergrößern

Od září 2019 vede Anna Karníková neziskovou organizaci Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Řízení této významné české ekologické organizace převzala téměř přesně k jejímu 30. výročí, v intenzivní fázi kampaně Zachraňme lesy. Agenda organizace je však mnohem širší a zahrnuje úspěšně prosazované změny v energetice, odpadovém hospodářství či ochraně divoké přírody. Hnutí DUHA podporuje téměř 7.000 dárců a dárkyň a pravidelně dokáže aktivizovat desítky tisíc lidí pro podporu svých návrhů pro čistší a chytřejší ekonomiku i zdravější krajinu. Anna Kárníková je absolventka Evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a oboru politiky životního prostředí na britské London School of Economics and Political Science. V minulosti pracovala též jako ředitelka českého Centra pro dopravu a energetiku a vedla Odbor pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR.

Miranda Schreurs
profesorka na Katedře politiky životního prostředí a klimatu, Vysoká škola politických věd při Technické univerzitě v Mnichově

Miranda Schreurs, Professorin am Lehrstuhl für Umwelt- und Klimapolitik, Hochschule für Politik München an der Technischen Universität München. © TU München / Andreas Heddergottvergrößern

Profesorka Schreurs se zaměřuje na mezinárodní a srovnávací politiku klimatu, energetiky a životního prostředí. Zabývá se mimo jiné energetickou transformací v Japonsku a Německu, klimatickou politikou v Evropě, USA a Asii, jakož i politickými otázkami spojenými s konečným uložením radioaktivního odpadu. V roce 2011 byla kancléřkou Angelou Merkelovou jmenována do Etické komise pro bezpečné zásobování energií. Kromě toho byla členkou Odborné rady pro otázky životního prostředí německé vlády (2008–2016). Současně je místopředsedkyní Rady European Environment and Sustainable Development Advisory Council (EEAC). Prof. Schreurs studovala na univerzitách ve Washingtonu a Michiganu. Byla stipendistkou Fulbrightova programu na Univerzitě Keio v Japonsku. Výzkumu se věnovala také v rámci tříletého stipendia nadace MacArthur na John F. Kennedy School of Government Harvardovy univerzity. Vedle toho působí jako docentka a odborná asistentka na Univerzitě Maryland. Od roku 2007 do roku 2016 byla ředitelkou Výzkumného centra pro politiku životního prostředí a profesorka pro srovnávací politickou analýzu na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Petr Kalaš
poradce ministra životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR

Petr Kalaš, Berater des tschechischen Umweltministers und Umweltminister a.D., Umweltministerium der Tschechischen Republikvergrößern

Petr Kalaš je česko-švýcarský odborník v oblasti životního prostředí, energetického a průmyslového plánování a bývalý český ministr životního prostředí. Je spoluzakladatelem a viceprezidentem české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Vystudoval ekonomii a energetiku na ČVUT v Praze. V roce 1968 emigroval do Švýcarska. Od roku 1986 do roku 1994 zde působil na Ministerstvu zahraničního obchodu jako oborník pro spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy. Poté pracoval pro Světovou banku, kde měl na starosti snížení emisí v rámci Kjótského protokolu. Od roku byl poradcem Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum (UNITAR), od září 2006 do ledna 2007 zastával funkci českého ministra životního prostředí. Kromě toho působil jako poradce českých premiérů Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase. V současnosti je hlavním poradcem českého ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Michael Horsch
jednatel, HORSCH Maschinen GmbH, Schwandorf

Michael Horsch, Geschäftsführer, HORSCH Maschinen GmbH Schwandorfvergrößern

Michael Horsch, nar. 1959, je zakladatelem společnosti HORSCH Maschinen GmbH. V roce 1979 odešel do Spojených států se záměrem založit tam vlastní farmu. V roce 1981 se vrátil do Německa a vyvinul svůj první stroj: secí stroj pro bezorebné setí. 1984 založil společně se svým strýcem Walterem Horschem společnost HORSCH Maschinen GmbH.

Po pádu železné opony a otevření nových trhů ve východní Evropě došlo od roku 1990 ke strmému růstu firmy. V oboru zemědělské technicky patří HORSCH Maschinen GmbH dodnes k nejrychleji rostoucím podnikům. Společnost disponuje třemi výrobními závody v Německu, kromě toho je zastoupena v Brazílii, Číně, Rusku a ve Spojených státech. Firmu vede Michael Horsch společně se svým bratrem Philippem a svou ženou Corneliou.

V spolupráci se svými bratry vede kromě toho několik zemědělských podniků ve východním Německu a ČR. Firma „AgroVation“ v českém Kněžmostě např. provádí různé pokusy, které mají zemědělce připravit na budoucí výzvy.

Tomáš Jungwirth (Moderátor)
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)

Tomáš Jungwirth, Association for International Affairs (AMO)vergrößern

Tomáš Jungwirth je analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), kde vede klimatický tým. Zabývá se výzvami spojenými se změnou klimatu, migrací a uprchlictvím, a také sleduje dění ve státech západního Balkánu. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, následně studoval demokracii a lidská práva na univerzitách v Bologni a Sarajevu. Naposledy strávil půl roku na Evropském univerzitním institutu ve Florencii, kde se intenzivně věnoval problematice mitigace a adaptace v mezinárodních souvislostech. Jako projektový manažer působí také v Centru pro dopravu a energetiku. V minulosti pracoval jako Policy officer v Migračním konsorciu, jako analytik v politické straně, manažer volebních kampaní nebo učitel na gymnáziu.
Inhalt vorlesen lassen
Seite empfehlen
Seite drucken