Interner Link: Klick auf das Große Bayerische Staatswappen öffnet die Startseite
Ein Raum in der Bayerischen Repräsentanz in Prag: Kronleuchter zwischen den Fenstern an den Wänden. Vor den Fenstern ein Rednerpult. In der Ecke stehen die Flaggen der Europäischen Union, der Tschechischen Republik und des Freistaats Bayern. Rechts hängt ein Kronleuchter an der Decke.

O Bavorském zastoupení v Praze

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice prohlubuje vztahy Bavorska s vládou České republiky, s českou občanskou společností a se zástupci hospodářství, a to prostřednictvím společných projektů a akcí, ale i jako „vizitka Bavorska“ v České republice.

 

Cestujeme virtuálně II: Bavorsko sedmkrát jinak

Cestujeme virtuálně: Bavorsko z pohodlí domova

Úkoly Bavorského zastoupení

Lokální zaměstnanci Zastoupení Svobodného státu Bavorsko jsou v neustálém kontaktu s českými a německými partnerskými organizacemi v Praze i jiných částech republiky, mj. s ministerstvy, velvyslanectvími, obcemi, kulturními, hospodářskými a vědeckými institucemi.

Kromě toho informuje Bavorské zastoupení českou veřejnost o Bavorsku, a to formou konferencí, diskusních fór a kulturních akcí, např. koncertů, čtení nebo výstav.

Zastoupení je zároveň platformou pro vzájemný dialog mezi českými a bavorskými občany, firmami a organizacemi a snaží se o navázání spolupráce s českými a německými institucemi v ČR. Organizací networkingových setkání také pravidelně přispívá k ještě užší spolupráci mezi Bavorskem a Českou republikou v oblasti výzkumu a vědy – zejména s ohledem na technologie budoucnosti.

Každoročně přijímá Bavorské zastoupení zhruba 50 skupin návštěvníků a pořádá 20 až 30 akcí, jichž se zúčastní na 5.000 až 8.000 hostů.

Česko-bavorské vztahy

Na politické úrovni získaly česko-bavorské vztahy v posledních letech zcela novou dynamiku. Několik cest bývalého ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera do České republiky od roku 2010 a návštěvy bývalých premiérů České republiky Petra Nečase a Bohuslava Sobotky v Bavorsku byly velkými milníky v těchto vzájemných vztazích. 

Anstecknadel mit der Rautenflagge des Freistaats Bayern (links) und der Staatsflagge der Tschechischen Republik (rechts)
Česko-bavorské vztahy

Otevřením Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice 4. prosince 2014 začala další kapitola česko-bavorského sbližování. V roce 2024 uplyne deset let od jeho založení.

Bavorský premiér Dr. Markus Söder a český premiér Petr Fiala se dohodli na dalším prohloubení přátelských vztahů mezi oběma zeměmi v duchu dobrého sousedství a partnerské spolupráce a se zaměřením na budoucnost. Zejména poslední dva roky ukázaly, že bavorsko-české vztahy jsou lepší a intenzivnější než kdykoli předtím. Návštěva premiéra Dr. Markuse Södera v Praze v létě 2022, první účast českého premiéra na zasedání bavorské vlády a návštěva českého prezidenta Petra Pavla v Selbu u příležitosti zahájení Česko-bavorských týdnů přátelství Selb 2023 (obojí v květnu 2023) byly toho jen nejvýraznějšími příklady. Tyto a další návštěvy na vládní úrovni poskytují důležité nové impulsy pro přeshraniční spolupráci. Dalším vrcholem nedávné spolupráce bylo otevření již druhé česko-bavorské národní výstavy (první proběhla v roce 2017) a její společné zahájení oběma předsedy vlád v Regensburgu. Od 8. prosince 2023 bude výstava s názvem Baroko! Bavorsko a Čechy k vidění také v Národním muzeu v Praze.

Informace pro skupiny návštěvníků

Ein Zimmer in der Bayerischen Repräsentanz in Prag: Ein kleiner Schrank links. Über den kleinen Schrank hängt ein Bild an der Wand. Rechts steht vor dem Fenster ein Tisch.
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do své práce.

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice nabízí návštěvníkům možnost nahlédnout do své práce.

Prosím zohledněte: Kvůli vysoké poptávce může Bavorské zastoupení přijmout maximálně tři skupiny návštěvníků týdne.

Co Vás čeká během návštěvy Zastoupení Svobodného státu Bavorsko?

Během zhruba půlhodinové prezentace, po níž bude následovat možnost pro diskuzi a dotazy, se seznámíte s prací zastoupení a s bavorsko-českými vztahy.

Komu je určeno naše pozvání?

Všem zájemcům o politické dění (skupiny od 10 osob) z Bavorska a České republiky, kteří

 • si kladou otázku, čemu se věnuje Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze,

 •  jsou nakloněni své sousední zemi a hledají odpověď na související otázky,

 • se chtějí na konkrétních případech, nikoli jen abstraktně seznámit s péčí, kterou spolková země Bavorsko věnuje svým sousedům.

Jak nejrychleji sjednám termín návštěvy?

Obraťte se na nás emailem: prag@stk.bayern.de

K Vaší žádosti připojte:

 • stručný popis Vaší skupiny (spolek, skupina studentů atd.),

 • návrh konkrétního termínu (skupiny návštěvníků přijímáme pouze v pracovní dny, sejde-li se více žádostí o návštěvu v témže termínu, nelze vyhovět současně všem žadatelům, děkujeme za pochopení),

 • informaci o počtu hostů,

 • témata související s česko-německou spoluprací, která by Vás zvláště zajímala.

Chotkův palác

Zastoupení spolkové země Bavorsko sídlí v Chotkově paláci, nazývaném rovněž Dům U Zlatého melounu, ve středu pražského Starého Města pouze několik kroků od Staroměstského náměstí.

Dnešní palác je složen ze dvou traktů: severní křídlo tvoří Dům U Zlatého melounu, jižní křídlo je Dům U Kryštofora, později nazývaný rovněž Reinhartovský. Severní gotické křídlo pochází již z roku 1401 a první písemná zmínka o Domu U Zlatého melounu je z roku 1422.

Im Palais Chotek sind die Räume der Bayerischen Repräsentanz in der Tschechischen Republik.
Chotkův palác

Obě části budovy prošly v průběhu staletí četnými přestavbami. Zřejmě nejrozsáhlejší přestavbu pak zažila budova na začátku 18. století, kdy se dostala do majetku staré české šlechtické rodiny Chotků. Hrabě Jan Nepomuk Rudolf Chotek (1748 až 1824) a následně především jeho syn, hrabě Karel Chotek (1783 až 1862), nechali oba domy sloučit do jedné velké budovy, čímž vznikl dnešní palác se svou jednolitou fasádou. V té době vzniklo rovněž monumentální schodiště vedoucí k reprezentačním místnostem Zastoupení spolkové země Bavorsko.

Poslední rekonstrukcí prošel palác mezi roky 1976 a 1981. Tehdy byly restaurovány gotické portály odkryté v suterénních prostorech, které byly integrovány do interiérů.

Historické stropy v dnešních reprezentačních prostorech spolkové země Bavorsko byly tehdy nákladně obnoveny a dnes je lze obdivovat v celé jejich nádheře.

V roce 1828 byla v tomto domu založena slavná taneční škola tanečního mistra Karla Linky, kterou navštěvovala řada význačných osobností českého kulturního života jako např. pozdější spisovatel Jan Neruda. V následujícím období sloužila budova rovněž jako prodejní prostory, kde byla nabízena klavírní křídla, nebo jako státní stavební úřad.

Za své jméno U Zlatého melounu vděčí dům plodu, jenž byl v Praze odnedávna velmi oblíben a jenž ani dnes coby domovní znamení nelze při vstupu do domu přehlédnout. Dnešní Michalská ulice pojmenovaná po nedalekém kostelu sv. Michala se původně jmenovala Melounová.

Staročeský šlechtický rod Chotků

Z původní rodiny vlastníků – rodiny Chotkových – vzešla od 14. století řada význačných osobností, mezi nimi i dva shora jmenovaní stavebníci. Hrabě Jan Nepomuk Rudolf Chotek se jako nejvyšší purkrabí českého království zasloužil o rozvoj věd a umění. Podpořil rovněž hospodářský rozkvět Čech. Jeho syn nechal v Praze vybudovat mnoho ulic, most a nábřeží.

Z této rodiny pocházela rovněž Sofie Chotková, pozdější manželka habsburského následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este, která zahynula společně se svým chotěm při atentátu v Sarajevu.

Stáže

Bavorské zastoupení v Praze nabízí průběžně stáže na tři měsíce.

Informace pro stážisty

Stáž je určena studentům bavorských a českých vysokých škol, kteří studují obor obsahem a zaměřením odpovídající působnosti Bavorského zastoupení. Odborná stáž musí být předepsanou součástí studia.

Další požadavky:

 • základní znalosti česko-bavorské problematiky a/nebo zájem o ni,
 • samostatný, zodpovědný, spolehlivý a na výsledek orientovaný způsob práce,
 • velmi dobré znalosti MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • velmi dobrá znalost němčiny, znalost českého jazyka je výhodou.

Prosím zohledněte: Odborná stáž musí být předepsanou součástí studia. Stáž není určena pro zájemce s ukončeným studiem.

Jako stážista Bavorského zastoupení máte možnost získat zkušenosti z oblasti politiky, kultury, veřejné správy, práce s veřejností a při organizaci akcí. Jedná se především o:

 • rešerše k česko-bavorským tématům,
 • podporu při přípravě a organizaci reprezentačních, informačních a kontaktních akcí,
 • přípravu skupinových návštěv (podklady pro přednášky, technika apod.),
 • podporu administrativní organizace,
 • příprava obsahů a textů určených pro veřejnost,
 • podporu při organizaci politických návštěv,
 • zpracování dotazů.

Stáž není placena. Rádi Vám však pomůžeme při hledání externích zdrojů podpory (např. v rámci ERASMU plus). V případě zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace

Jak se mohu ucházet o stáž

Prosím zašlete nám následující podklady: motivační dopis, životopis, maturitní vysvědčení, případně vysvědčení z absolvovaných stáží, popř. doklady o aktuálních studijních výsledcích.

Z Vašich podkladů by měla být zřetelná motivace, proč se ucházíte o stáž na Bavorském zastoupení. K tomu patří také údaje o Vašem zájmu o Bavorsko a Vašich jazykových znalostech.

Podklady prosím zasílejte s předstihem (minimálně šest měsíců před plánovaným zahájením stáže) a výhradně emailem na: 

 

. Ve výjimečných případech se lze ucházet i s kratším předstihem. Pokud se chcete o stáž ucházet s kratším předstihem, než je šest měsíců, informujte se prosím předem, zda jsou v daném období k dispozici místa.

V předmětu uveďte „Žádost o stáž” a přílohy zasílejte ve formátu pdf (celkem max. 5 MB).

Těšíme se na Vaši žádost!

Kontaktní osoba

Kontakt a popis cesty

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice
Michalská 12
110 00 Praha 1
Tel.: +420 277 010 100
nebo +49 89 2165 6000
E-mail: prag@stk.bayern.de

PDF: Detailní popis cesty (v českém jazyce)

Veřejná doprava:
Pro cestování po Praze Vám doporučujeme využít veřejnou dopravu a vystoupit na jedné z následujících stanic:

 • Stanice metra Můstek (trasy A a B)
 • Stanice metra resp. tramvaje Staroměstská (trasa A resp. tramvaje č. 2, 17, 18)

Následně cca 5 až 10  minut pěšky.

 

Příjezd osobním vozem
Příjezd autem přímo před budovu Zastoupení Svobodného státu Bavorsko bohužel není možný, posledních pár metrů je třeba dojít pěšky. Přímo u budovy Bavorského zastoupení také nelze parkovat. Doporučujeme proto následující (placená) parkoviště v okolí:

Podzemní parkoviště Rudolfinum
Alšovo nabřeží 12,
110 00 Praha 1
Následně cca 10 až 15 minut pěšky.

Podzemní parkoviště Hotel Intercontinental
Pařížská 30,
110 00 Praha 1
Následně cca 10 až 15 minut pěšky.

Příjezd autobusem
Staré Město pražské se svými úzkými uličkami je pro autobusy nedostupné, výjimka platí částečně pro mikrobusy pro 15 až 20 osob. Při příjezdu (zájezdovým) autobusem je třeba využít speciálních placených parkovišť, která jsou pro tyto autobusy určena.